Αποθήκευση των καρπών τομάτας

Ερώτηση

Η αποθήκευση των καρπών της τομάτας πρέπει να γίνεται στο ψυγείο ή στην αποθήκη;

Απάντηση

Οι καρποί της τομάτας είναι πολύ ευαίσθητοι στις  αλλαγές της θερμοκρασίας . Η θερμοκρασία  η ίδια είναι λιγότερο σημαντική,  καθώς η βέλτιστη θερμοκρασία για την συντήρηση των καρπών είναι μεταξύ 12°C και 21°C, το οποίο αναλογεί σε  θερμοκρασία δωματίου σε ήπια κλίματα και ψύξη στα ζεστά .Εάν αγοράσετε τομάτες οι οποίες δεν είναι πλήρως κόκκινες θα πρέπει να τις αποθηκεύσετε σε υψηλότερη θερμοκρασία  (17° C-21° C), ενώ αν είναι ώριμες, θα πρέπει  να προτιμήσετε  ένα ψυχρότερο περιβάλλον  (12° C-15° C). Αυτό θα εξασφαλίσει το βέλτιστο άρωμα και καλύτερη γεύση. Προσπαθήσετε να αποφύγετε την αποθήκευση σε ψυγείο, καθώς η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή και δεν είναι σταθερή. Εάν πρέπει να τους βάλετε  στο ψυγείο επιλέξτε πλήρως ώριμους καρπούς οι οποίοι θα αποθηκευτούν για σύντομη περίοδο  (2-3 ημερών ) και είναι προτιμότερο να τα  αφήνουμε σε θερμοκρασία  δωματίου για  20-30 λεπτά πριν την κατανάλωση.