Έρευνα και Ανάπτυξη

Δέσμευσή μας η καινοτομία

Το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό του τμήματος Έρευνας  και Ανάπτυξης της Hazera, έχει σαν στόχο να προμηθεύει τους συνεργάτες του σε όλο τον κόσμο,  νέα προσαρμοσμένα υβρίδια με ευρύ φάσμα καινοτόμων χαρακτηριστικών, συνδυάζοντας εμπειρία δεκαετιών με νέες τεχνολογίες αιχμής. Η Hazera επενδύει κάθε χρόνο πάνω από το 20% των εσόδων της στην ‘Ερευνα και Ανάπτυξη .

 

Κοιτώντας το μέλλον

Η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι καλλιεργητές, οι μεταποιητές και οι καταναλωτές απαιτεί προνοητικότητα. Η Hazera παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και έχοντας εκτεταμένη αίσθηση της αγοράς, με την ενεργή και συνεχή επαγρύπνηση του επιστημονικού της προσωπικού, συνεργάζεται στενά με συναδέλφους και παραγωγούς που συμμετέχουν σε πειραματικές καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο, με στόχο την ανάπτυξη βελτιωμένων υβριδίων, κατάλληλων για ευρύ φάσμα καλλιεργητικών συνθηκών. Επιπλέον διεξάγει έρευνες και πειράματα γενετικής βελτίωσης σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής και έρευνας, που βρίσκονται σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών έχουν οδηγήσει σε πολλές σημαντικές ανακαλύψεις καινοτόμων υβριδίων που αφορούν την ανθεκτικότητα σε ασθένειες, την αύξηση των αποδόσεων, την προσαρμοστικότητα του φυτού και την εξαιρετική ποιότητα των τελικών προϊόντων. Η πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς είναι το κλειδί της επιτυχίας για την υλοποίηση ενός γενετικού προγράμματος.

 

Διείσδυση  στις αγορές.

Η Hazera χρησιμοποιεί το καλύτερο  διαθέσιμο γενετικό υλικό το οποίο ενσωματώνει μέσω συμβατικών μεθόδων διασταυρώσεων, που αποτελούν τον πυρήνα της διαδικασίας Γενετικής Βελτίωσης, σε νέα και καινοτόμα  εμπορικά υβρίδια. Στις παραδοσιακές μεθόδους  παραγωγής η Hazera  έχει ενσωματώσει νέες τεχνολογίες, οι οποίες επισπεύδουν τον χρόνο ανάπτυξης και διάθεσης νέων καινοτόμων υβριδίων. Στο εταιρικό δυναμικό εντάσσονται μερικοί από τους καλύτερους γενετιστές και επιστήμονες επιστρατεύοντας την εμπειρία και την γνώση  τους σε θεμελιώδεις κλάδους όπως η φυτοπαθολογία, η φυσιολογία, η βιοχημεία, η βιολογία των κυττάρων, η γενετική, η βιο-πληροφορική, συμβάλουν στην πρόοδο της Γενετικής Βελτίωσης .Η Hazera έχει δεσμευτεί στην ενεργή αξιοποίηση της τεχνολογίας της επόμενης γενεάς, στους κλάδους αλληλουχίας του DNA, τυποποίηση φαινοτύπων και  διαχείρισης δεδομένων, με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο κλάδο της Γενετικής Βελτίωσης και την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

 

Παγκόσμια Παρουσία

Η ισχυρή παρουσία της Hazera σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω 4 σταθμών Έρευνας και Ανάπτυξης και 8 Γενετικών Σταθμών, εγκατεστημένων σε στρατηγικές για την παγκόσμια γεωργία περιοχές, επιτρέπει την αντικειμενική και εκτεταμένη αξιολόγηση των νέων υβριδίων πριν την διάθεση τους, εξασφαλίζοντας υβρίδια  προσαρμοσμένα σε τοπικές, περιβαντολογικές και καλλιεργητικές συνθήκες. Το Ερευνητικό  τμήμα της Hazera συμμετέχοντας σε μελέτες και ερευνητικά προγράμματα συνεργαζόμενων  Ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων, συμβάλει στην επιστημονική πρόοδο.  Επιπλέον η Hazera, ως μέλος του ομίλου Limagrain, μιας από τις μεγαλύτερες σποροπαραγωγικές εταιρείες στον κόσμο, έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί  το διαθέσιμο Παγκόσμιο Δίκτυο Έρευνας και Ανάπτυξης και τεχνολογικών γνώσεων.