Δήλωση Πολιτικής

Η εταιρεία Hazera επιδιώκει να είναι η πρώτη επιλογή στις βασικές αγορές, διαθέτοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και  άριστη εξυπηρέτηση των συνεργατών της.

Η Hazera, ως επιχείρηση εστιάζει στην παραγωγή και πώληση σπόρων  με σκοπό την επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους στους συνεργάτες της. Προκειμένου να διασφαλιστεί η   υψηλή ποιότητα  σπόρων, επιδιώκει  την  εφαρμογή  υψηλών βιομηχανικών  πρωτοτύπων ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.Επιδίωξη όλων μας στην  Hazera, είναι η δημιουργία  ενός ασφαλούς και κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι υπάλληλοι θα εξελίσσονται και θα ευημερούν.

Επιδιώκουμε την εφαρμογή υψηλών προτύπων ποιότητας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος  σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Προκειμένου να υλοποιήσουμε το όραμα μας, τα εφαρμοζόμενα συστήματα ποιότητας, ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος εξελίσσονται συνεχώς. Το εφαρμοζόμενο σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζεται η δέσμευση μας για συνεχή βελτίωση.

Είναι πολιτική μας, να καθοδηγούμε συνεχώς τους υπαλλήλους μας να ακολουθούν τους  ισχύοντες κανονισμούς σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Βάση αυτής της πολιτικής αναμένεται  πάντα να χρησιμοποιούν την κοινή λογική και την καλύτερη κρίση τους όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν  ζητήματα επιχειρηματικής  συμπεριφοράς και να αναζητούν καθοδήγηση εάν η βέλτιστη πορεία μιας δράσης δεν διευκρινίζεται επαρκώς.

Η προσέγγισή μας σε θέματα ποιότητας  και δεσμεύσεων  έχει δηλωθεί σε όλους τους υπαλλήλους, πελάτες ,προμηθευτές και  συνεργάτες μας.

Η Ομάδα Διαχείρισης και τα μέλη της, ο καθένας στον τομέα ευθύνης του, αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη εφαρμογής της Εταιρικής Πολιτικής

 

Rami Dar
Διευθύνων Σύμβουλος

 

Πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις

9001

ISO9001

Standard for Quality Management System

HQ IL/HQ NL

GSPP

GSPP

GSPP standard for tomato seed and young plant production site

HQ IL

NAL

NAL

Standards for laboratories form seed companies conducting quality tests of seeds and/or (parts) plants

HQ IL/HQ NL

14001

ISO 14001

Standard for Environmental Management System

HQ IL

18001

SI OHSAS 18001

Occupational health and safety management systems – Requirements

HQ IL

17025

ISO 17025

Standard for competence of testing and calibration laboratories

HQ IL

Green (1)

EU Organic

Standard for Organic products

HQ NL