Νinette F1

Υβρίδιο τομάτας για διπλή κατεύθυνση παραγωγής.

Βάρος καρπού(γρ) :
160-220

Περιγραφή καρπού:
Καρπός με σχήμα στρογγυλό, έντονο λαμπερό χρώμα,συνεκτικός, με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα.

Πράσινη ράχη :
Όχι

Φυτό :
  Φυτό εύρωστο και ζωηρό, με μικρά μεσογονάτια διαστήματα.

Ωρίμανση :
Πρώιμη,ομοιόμορφη

Ανθεκτικότητες:
HR: ToMV, Vd, Fol(race 1 ,2), Sl.
IR: TYLCV, Mj, Mi.